Albirex Niigat

 • Team information
 • Albirex Niigat
 • Albirex Niigat
 • home:Niigata
 • established:1955
 • belong:
 • 2016-2017 - League
 • rank : 17
 • match: 34
 • win-draw-lose:7-7-20
 • goal/against( differential ) : 28 / 60 ( -32 )
 • point: 28

News

GK 1

Otani Koki

1989-04-08

GK 21

Morita Tatsuya

1990-08-03

GK 22

Kawanami Goro

1991-04-30

GK 31

Inada Koji

1985-06-19

DF 2

Ohno Kazunari

1989-08-04

DF 3

Masuda Shigeto

1992-06-11

DF 4

Song Joo-Hoon

1994-01-13

DF 5

Maeno Takanori

1988-04-14

DF 19

Yano Kisho

1984-04-05

DF 24

Kawaguchi Naoki

1994-05-24

DF 25

Hasegawa Takumi

1998-10-06

DF 26

Sakai Goson

1996-03-20

DF 27

Horigome Yuto

1994-09-09

DF 33

Ryoma NISHIMURA

1993-07-02

DF 50

Tomisawa Seitaro

1982-07-08

MF 6

JEAN PATRICK

1992-06-25

MF 8

Koizumi Kei

1995-04-19

MF 10

THIAGO GALHARDO

1989-07-20

MF 13

Kato Masaru

1991-05-07

MF 15

Honma Isao

1981-04-19

MF 17

Ito Yuta

1992-09-18

MF 18

Naruoka Sho

1984-05-31

MF 20

Hayama Go

1993-04-09

MF 23

Sakai Noriyoshi

1992-11-09

MF 29

Shunsuke MORI

1994-10-04

MF 34

Teruki HARA

1998-07-30

FW 7

RONY

1995-05-11

FW 9

Yamazaki Ryohei

1989-03-14

FW 11

Ibusuki Hiroshi

1991-02-27

FW 14

Tanaka Tatsuya

1982-11-27

FW 16

Hiramatsu Shu

1992-11-20

FW 32

Atsushi KAWATA

1992-09-18

FW 49

Suzuki Musashi

1994-02-11

Advertisement