Kashiwa Reysol

  • Team information
  • Kashiwa Reysol
  • Kashiwa Reysol
  • home:Chiba
  • established:1940

News

GK 

Inada Koji

1985-06-19

GK 

Sugeno Takanori

1984-05-03

DF 

Nasu Daisuke

1981-10-10

DF 

Hashimoto Wataru

1986-09-14

DF 

Kondo Naoya

1983-10-03

DF 

Fujita Masato

1986-05-08

DF 

Masushima Tatsuya

1985-04-22

DF 

Watanabe Hirofumi

1987-07-07

DF 

Fukui Ryoji

1987-08-07

DF 

 Sakai Hiroki

1990-04-12

MF 

Yamanaka Ryosuke

1993-04-20

MF 

Otani Hidekazu

1984-11-06

MF 

Barada Akimi

1991-05-30

MF 

Kurisawa Ryoichi

1982-09-05

MF 

Leandro Domingues

1983-08-24

MF 

Mizuno Koki

1985-09-06

MF 

An Yong-Hak

1978-10-25

MF 

Jorge Wagner

1978-11-17

FW 

Kudo Masato

1990-05-06

FW 

Junya TANAKA

1987-07-15

FW 

Kitajima Hideaki

1978-05-23

FW 

Neto Baiano

1982-09-17

Advertisement