Yokohama F-Marios

 • Team information
 • Yokohama F-Marios
 • Yokohama F-Marios
 • home:Kanagawa
 • established:1972
 • belong:
 • 2016-2017 - League
 • rank : 12
 • match: 34
 • win-draw-lose:12-5-17
 • goal/against( differential ) : 56 / 56 ( 0 )
 • point: 41

News

GK 21

Hiroki Iikura

1986-06-01

GK 30

Suzuki Ayaki

1987-04-13

GK 31

Sugimoto Daichi

1993-07-15

GK 32

Gaku HARADA

1998-05-22

DF 2

PARK Jeongsu

1994-04-12

DF 4

Kurihara Yuzo

1983-09-18

DF 13

Kanai Takashi

1990-02-05

DF 15

Ikki ARAI

1993-11-08

DF 22

Nakazawa Yuji

1978-02-25

DF 23

Shimohira Takumi

1988-10-06

DF 24

Yamanaka Ryosuke

1993-04-20

DF 27

Matsubara Ken

1993-02-16

DF 28

Takano Ryo

1994-11-13

DF 34

MILOS DEGENEK

1994-04-28

MF 5

Kida Takuya

1994-08-23

MF 6

Ogihara Takahiro

1991-10-05

MF 8

Nakamachi Kosuke

1985-09-01

MF 10

Saito Manabu

1990-04-04

MF 14

Amano Jun

1991-07-19

MF 18

Keita ENDO

1997-11-22

MF 20

MARTINUS

1991-03-07

MF 25

Maeda Naoki

1994-11-17

MF 26

Nakashima Kensei

1996-09-23

MF 33

DAVID BABUNSKI

1994-03-01

MF 35

Kaina YOSHIO

1998-06-28

FW 7

HUGO VIEIRA

1988-07-25

FW 16

Ito Sho

1988-07-24

FW 17

Togashi Cayman

1993-08-10

FW 19

Nakagawa Teruhito

1992-07-27

Advertisement