News

GK 1

Shunsuke UEDA

1988-04-04

GK 21

Kazusa IWASAKI

1995-01-08

GK 31

Tetsuya YAMAOKA

1990-03-04

DF 2

Kaito KIMURA

1993-09-02

DF 3

Isao TANIGUCHI

1991-02-16

DF 6

Shuto TANAKA

1985-11-08

DF 18

Mitsuhiro SEKI

1982-05-08

DF 22

Kosuke YOSHII

1986-03-19

DF 23

Katsunari MIZUMOTO

1990-02-19

DF 26

Shogo TSUKADA

1993-05-02

DF 27

Shinji TOMINARI

1987-02-22

DF 28

Masafumi TERADA

1994-01-10

DF 40

Uemoto Taikai

1982-06-01

MF 5

Wataru INOUE

1986-08-07

MF 7

Akira AKAO

1988-02-15

MF 8

Yuki NAGAHATA

1989-05-02

MF 11

Junki GORYO

1989-12-13

MF 14

Kenta NISHIOKA

1987-04-15

MF 15

Hirotaka UCHIZONO

1987-04-27

MF 17

Yusei NAKAHARA

1993-06-15

MF 24

Matsushita Toshihiro

1983-10-17

MF 25

Shota KADONO

1992-06-21

MF 33

Yutaka TANOUE

1986-01-12

FW 9

Noriaki FUJIMOTO

1989-08-19

FW 13

Yuya YAMADA

1988-04-12

FW 16

Yuma KAWAMORI

1993-02-01

FW 19

Takayuki FUJII

1993-06-18

FW 20

SITTICHOK PASO

1999-01-28

FW 29

Junya NODAKE

1994-09-11

Advertisement