Zweigen Kanazawa

 • Team information
 • Zweigen Kanazawa
 • Zweigen Kanazawa
 • home:Ishikawa
 • established:2006
 • belong:
 • 2016-2017 - League
 • rank : 13
 • match: 42
 • win-draw-lose:14-13-15
 • goal/against( differential ) : 52 / 48 ( 4 )
 • point: 55

News

GK 1

Harada Naoki

1991-08-05

GK 23

Shirai Yuto

1988-06-19

GK 31

Harada Yoshinobu

1986-05-17

DF 2

Awatari Shinya

1990-06-07

DF 3

Sakuda Yuji

1987-12-04

DF 4

Koyanagi Tatsushi

1990-02-07

DF 5

Ohta Kousuke

1982-10-26

DF 13

Kodai ENOMOTO

1994-11-05

DF 18

Noda Koji

1986-08-17

DF 20

Minegishi Keisuke

1991-09-12

DF 26

KIM Young Heon

1997-09-10

DF 27

Hiroi Tomonobu

1985-01-11

DF 28

Ishida Ryoma

1996-06-21

MF 6

Ohashi Hisashi

1996-12-01

MF 7

Akiba Masaru

1984-02-19

MF 8

Yamafuji Kenta

1986-11-14

MF 10

Nakami Keiya

1991-09-23

MF 11

Sugiura Kyohei

1989-01-11

MF 15

Miyazaki Kiwara

1998-02-17

MF 17

Tomita Yasuhito

1990-04-18

MF 24

Otsuki Yuhei

1988-05-06

MF 25

Hoshino Yusuke

1992-05-12

MF 29

KIM Tea Sung

1997-07-22

FW 9

Sato Koichi

1986-11-28

FW 14

Kaneko Masahiro

1991-02-02

FW 19

Yuki KAKITA

1997-07-14

FW 30

Yamazaki Masato

1981-12-04

Advertisement